Bønsmoen skole

Adresse: Eidsvoll
Oppdragsgiver: Eidsvoll Kommune
Prosjektet omfatter: Nybygg og ombygging av barneskole og helse/resursavdeling
Areal: 5400 m2
Status: Ferdigstilt 2012
Foto/Ill.: Merethe S. Odland / Fortunen AS
Prosjektet har vunnet WAN Colour in Architecture Award 2015!
Pressemelding med juryens vurdering
Diplom
Presseomtale:
Arkitektur N
NIL årbok
Eidsvoll Ullensaker Blad

Tidligere Råholt ungdomsskole, nå Bønsmoen skole, ble bygget på 1960-tallet og er nå bygget om og utvidet til to-parallell barneskole med helse- og ressursavdeling. Det opprinnelige skoleanlegget var strengt og rasjonelt organisert, men ikke uten form- og rommessige kvaliteter. Det er etablert en bred øst-vest-hovedforbindelse i hele byggets utstrekning. Langs denne er det formet en sammenhengende allmenning i sentrale deler i øst- og midtfløyen (oppholds-/inngangs-/kantinea- real), som har store fasader både mot nord (adkomstside) og sør (atrium). I vestfløyen gir denne hovedforbindelsen adgang til en nord-sør-rettet adkomstsone for baseareal, samt gjennomgang direkte ut mot vest. Utenfor underetasjen er det anlagt et utvendig amfi. Dette grepet gir fullt dagslys til rommene under gymnastikksalen. Målsetningen har vært å utforme en skole med tett integrasjon av basearealer, spesialarealer og sentrale fellesarealer. Klarhet og fleksibel brukbarhet har vært viktigere enn nærhet i avstand, og spenning i arealsammenstilling og romforløp har vært en viktig faktor.