Bryggens Museum

Bryggens Museum stod ferdig i 1976, tegnet av arkitekt Øivind Maurseth. Museet ble bygget for å romme arkeologisk materiale fra Bergens og Vestlandets middelalder. Basis i samlingene er de funnene som ble gjort under de store utgravingene i 1955-69 og under de arkeologiske undersøkelsene i 1970-og 80-årene. Disse funnene er kjernen i de to faste utstillingene som er i museets underetasje.«De eldste bygårdene - Bygningsrester fra byens første århundre» og «Middelalderbyen - Bergen omkring 1300». Den siste utstillingen bygger også på skriftlige kilder.

Om prosjektet:
Prosjektet omfatter renovering av 3 etasjer, med ny permanent utstilling, midlertidig utstillingsareal, undervisningsrom og ny publikumsarealer, til sammen på ca 1600 kvm. Byggefasen begynte høsten 2018 med åpning til sommeren 2019.

Om prosessen:
Det var fra begynnelsen etablert en kreativ gruppe som bestod av fagfolk med forskjellige kompetanser:

Anne Mette Prestegård og Rune Kvam, utstillingsarkitekter - Bymuseet
Sigrid Samseth Mygland, Middelalderarkeolog - Bymuseet
Tine Erika Fuglseth, grafisk designer- Bymuseet
Silje Sandodden Kise - Scenograf
Ana-Maria Pop og Nils Johan Mannsåker - Fortunen arkitektur AS
Kjartan Åsmul, prosjektleder - Erstad & Lekven Bergen AS
Tømrerfirma - Donar