Dokken 2.0

Adresse: Dokken/ Nøstet - Bergen

Byggherre:

Prosjektet omfatter:

Areal: 920000m2 / 480.000m2 bebyggelse

Status:

Foto/Ill.: Fortunen AS

Fjorden er et stort potensiale i Bergen. Møtet mellom land, by og vann er et enormt potensiale, som nesten ikke er tilstede i vår ellers vakre by. En byutvikling på fjorden, som forlengelse av Sydnes, vil kunne knytte seg på alle eksisterende strukturer i Bergen sentrum, som: kollektivnett, næringsliv, kulturtilbud, undervisningstilbud, handelstilbud og opplevelsestilbud. Dette er en ressursbruk som er avgjørende i en framtidsrettet byutvikling.

Videre vil denne byutviklingsmodellen kunne supplere Bergen sentrum med: 480.000m2 ny bygrunn, 170.000m2 eksisterende fylling, 70.000m2 ny fylling, 245.000 flytekonstruksjon, 920.000m2 nytt gulvareal til bolig, næring, offentleg service, kultur og rekreasjon. 2.5 km ny sjøkant, 3.6 km med kanaler, 230.000m2 nye byrom, 270.000m2 næring, kultur og offentleg service, 5.500 arbeidsplasser, 9.000 nye leiligheter for 22.000 mennesker, 5 nye barnehager og én 3 paralell 1-10 skole.