Førde

Fortunen Arkitektur i leverte i mai «Sentrumsstrategi for Førde», bestilt av Førde Kommune i 2017. Sentrumsstrategien er en veileder for kommunen, politikerne, utbyggere samt innbyggerne og beskriver hvordan framtidens Førde i årene 2018-2030 bør utvikles for å skape et mer helhetlig og menneskevennlig sentrum med en tettere og grønnere struktur. Strategien peker også på en ønskelig fremtidig utvikling for infrastruktur og nærings- boligutvikling i sentrum, samt å håndtere parkeringssituasjonen i området.

 

Fra sak i avisen Firda den 28.4.2018 etter gjennomgang av Strategidokumentet i Planutvalget:

 

«- Dette er ein strålande plan. Måtte vi berre greie å følge den, oppmoda Helge Schei (SV) og poengterte at han sa det med falda hender. - Då skal eg vel seie Amen, kommenterte ordførar Olve Grotle (H), eit amen Ivar Svensøy nesten kunne ha vore med på. Og det slutta ikkje der: - Dette er eitt av dei kjekkaste dokumenta eg har lese til no. Eg vart nesten oppglødd, smilte Kari Valle (AP). – Vi er nøyd til å forankre planen i bystyret.»

 

Planen går ut på å endre Førde sentrum frå ei samling med bygg til ein by med tydelege gate- og kvartalstruktur, trivelege byrom, grøne punkt, møteplassar og aktivitet og opphald, fasader som gir gateliv og bygg som kommuniserer arkitektonisk, og med utstikk over fortau så folk kan gå tørrskodd gjennom byen. Planutvalget tok ikkje nokon grundig debatt på planen. Dei ser den så viktig at dei ville ha heile bystyret med på diskusjonen. Planen skal gje viktige føringar for den nye arealplanen og kanskje også bli et juridisk bindande dokument for utviklinga av sentrum.»