Karuss skole

Adresse: Kristiansand
Oppdragsgiver: Kristiansand Kommune
Prosjektet omfatter: Nybygg: barne- og ungdomsskole, flerbrukshall
Areal: 6200 kvm
Status: Ferdigstilt 2002
Foto/Ill.: Fortunen AS
Presseomtale/utmerkelser:
BT Hus&Hjem
Nominert til Mies van der Rohe prisen 2003

I de antikke læreinstitusjoner var vandringen vurdert som et kjerneelement i læringen. Under den positive vandring modnes tanker og refleksjoner, og samtalen med medstudenter /-elever flyter lettere. Dette har vært et viktig organisasjonselement for Karuss. Ungdomskolen har sitt eget akropolis, sitt eget tun. Anlegget er ventilert på oppdriftsventilasjon. Dette har vi søkt å la komme til uttrykk i fasader og volumoppbygning. Vi har vært fokusert på dagslyssituasjonen. Målet har vært at den innerste arbeidsplass på en gjennomsnittsdag skal ha tilstrekkelig arbeidslys uten kunstlys. La lyset slepe ubrutt langs veggflater, takflater og golv. Vi har arbeidet integrert med landskap, interiør og arkitektur gjennom hele prosessen.