Kleppestø Ungdomskole

Adresse: Askøy kommune
Byggherre: Askøy kommune
Prosjektet omfatter: Nybygg og ombygging av ungdomsskole
Areal: 4000 kvm ombygging og 4800 kvm nybygg
Status: Ferdigstilt 2015
Foto/Ill.: Jo Stevenson
Presseomtale:
Askøyværingen
BT hus og hjem
Lammhults

7 paralell ungdomsskole med 630 elever. Baseareal er organisert som lukket arealet for hver base på inntil 30 elever. Hver årstrinn er lagt til hver sin etasje. Funksjonelt består den nye skolen av 3 hovedelementer/ bygg som er organisert rundt et stort atrium.Det har vært viktig at alle tre bygg har et klart forhold til det store atriet: Bygg A – store sal, musikk, mat & helse, kulturskolen, og 3 auditorier (u.etg og 1.etg). Bygg B – administrasjon, lærererarealer, kunst & håndverk (1.etg og 2.etg). Bygg C – baseareal, med driftsareal i underetasje (u.etg, 1.etg, 2.etg og 3.etg). Bygg C er gitt et uttrykk som en sum av enkeltstående bygg som danner en “liten by”. Hvert bygg har mulighet til å utvikle sitt eget budskap som arkitektur, med sin egen materialbruk.