Fortunen.jpg
 

Fortunen er et aktivt formingsmiljø lokalisert på Torgallmenningen i Bergen. Kontoret ble stiftet som AS 04.01.1993, men startet opp i 1985 som kontorfellesskap. Vi har i dag 15 medarbeidere. Fortunen as eies av Nils Johan Mannsåker, Odd Sørhus og Petter Bergerud.

Fortunen er organisert som tre avdelinger: bygg, landskap og design. Dette sikrer faglig bredde i alle våre arbeidsoppgaver. Vi dekker prosjektering og planlegging på alle nivå, både i store og små byggeprosjekt, utomhusarbeid, byrom, overordnet planlegging, formgiving av innemiljø, utstillinger og objekt-design.

Vi har siden vår oppstart lagt stor vekt på deltagelse i arkitektkonkurranser, og har så langt vunnet mellom 20 og 25 konkurranser.