Strategisk planprogram for Laksevåg

 Adresse:

5160 Laksevåg

Oppdragsgiver:

Bergen kommune

Hva prosjektet omfatter:

Byutvikling ved Laksevåg

Areal:

29 000 dekar

Status:

Pågående

Foto/Illustrasjon kreditering:

Fortunen AS

Presseomtale:

BA

 Kort beskrivelse av prosjektet:

Prosjektet legge til rette for en god hverdag med sosiale møteplasser, handel, rekreasjon, skole og jobb innen kort avstand. Det skapes gode forbindelser på tvers av området, slik at øvre og nedre del av Laksevåg knyttes sammen.