Sagstad FYSAK

Fortunen Arkitektur AS ble forespurt våren 2018 om å tegne om den gamle svømmehallen på Sagstad Skule i Meland Kommune til et aktivitetsareal /FYSAK hall for skolen, i forbindelse med opparbeidingen av de nye ute-oppholdsarealer for skolen prosjektert av Smedsvig Landskapsarkitekter. Donar AS med Molden arkitekter har vært totalentreprenør. Forrige uke var det åpningsseremoni!

Read More
Fortunen Arkitektur
Logen Teater

Byrådsavdeling for byutvikling melder at vårt prosjekt «tilbygg til Logen» for Hordaland Teater, vil få rammeløyve!
Fortunen samarbeider med 3RW arkitekter om prosjektet.
Vi ser fram til den vidare prosessen med dette viktige bidraget til Bergens kulturliv!

Read More
Fortunen Arkitektur
Hestad Kapell

Fortunen Arkitektur er publisert i Firda med turistvegprosjektet Hestad Kapell, som er under utvikling med planlagt byggestart i 2020. Prosjektet omfatter ny rasteplass, servisebygg og ulike vandringer i landskapet rundt Hestad Kapell.

Read More
Fortunen Arkitektur
Dokken

Dokken er det viktigaste byutviklingspotensialet i Bergen i overskueleg framtid.
Fortunen Arkitektur har utvikla ein byplan med fantastiske muligheter i seg, -
med plass for både intime naboskapsområder, og store offentlege institusjonar, nærings- og kunnskapsområder, undervisning og servicetilbod.

Read More
Fortunen Arkitektur
Holen skole konkuranse

Fortunen Arkitektur har i samarbeid med HENT, COWI og Caverion levert konkurranseforslag til Nye Holen Skole i Laksevåg i Bergen. Vårt konsept er et skolebygg utformet som en klatrende landsby i det skrånende terrenget; med en skala som harmonerer med den omkringliggende bebyggelsen.

Read More
Fortunen Arkitektur
Skare barnehage

Vårt prosjekt Skare Barnehage utenfor Odda i Hardanger er under oppføring. Grunnarbeider ble utført av Mesta Bygg i vår/sommer. Reisverk og bæresystem er under konstruksjon og utføres av Dommersnes & Larsen AS. Prosjektet er planlagt ferdigstilt i 2019.

Read More
Fortunen Arkitektur
Helgesens gate

Fin artikkel om Fortunen Arkitektur sitt interiørarbeid med transformasjon av leilighet i Helgesens gate i Bergen; nylig publisert i Norske Interiørarkitekters og Møbeldesigneres Landsforenings (NIL) årbok.

Read More
Fortunen Arkitektur
Bryggens museum

Fortunen Arkitektur er av Bymuseet i Bergen i sammarbeid med en flerfaglig gruppe bestående av utstillingsarkitekt, illustratør, scenograf, arkeolog og kurator samt konservatorer, engasjert med ny basisutstilling ved Bryggen Museum.

Read More
Fortunen Arkitektur
Førde Sentrumsstrategi

Fortunen Arkitektur leverte i mai arbeidet med "Sentrumsstrategi for Førde", bestilt av Førde Kommune i 2017. Sentrumsstrategien er et veiledende dokument til bruk for kommunen, politikere, utbyggere og beboere.

Read More
Fortunen Arkitektur
Skjervet

Vårt prisbelønte turistveg-prosjekt Skjervet i Granvin er publisert av Architonic i en artikkel sammen med flere andre prosjekter i samme skala/funksjon fra andre deler av verden.

Read More
Fortunen Arkitektur