Porsgrunn skoler

Adresse: Porsgrunn
Oppdragsgiver: Porsgrunn Kommune
Prosjektet omfatter: Detaljprosjektering, gjennomføring og oppfølging av inventar for Vestsiden skole, Borge skole, Myrene skole, Heistad u.skole og Klevstrand skole
Areal: totalt 27000 kvm
Status: Ferdigstilt 2007
Foto/Ill.: Sigbjørn Lenes

Interiørleveransen omfatter møblering til klasserom,spesialrom klasserom, “basetorg”, vrimmelareal/vestibyler, bibliotek, personalrom (spiserom), kontorer for administrasjon, møterom, lærerarbeidsplasser, og studierom for elever. Prosjektet ga rom for valg av møbler og løsninger som vi mener har resultert i spennende og gode rom for både elever og lærere/ansatte. Flere av møblene er produkter som man vanligvis ikke ser på skoler, men som vi mener passer svært godt til barn/ ungdommer og gir positive og stimulerende omgivelser for desse.