Skare Barnehage

Sted: Skare, Odda

Oppdragsgiver: Odda Kommune

Type: Nybygg

Status: Ferdigstilt 2019

Areal: 750 kvm

 

Bygget er satt sammen av flere bygningsvolum med et felles tak. Taket er formet som fire saltak, slik at det fremstår som fire separate bygg side om side. På denne måten brytes arealet opp i mindre enheter og virker mindre.

De fire byggene gir også identitet til de ulike innvendige aktivitetene, for eksempel småbarnshuset, samlingshuset osv. Gavlveggene er vendt mot nord og sør, slik at barnehagen vender seg mot bygda. Hovedinngangen er via svalgang fra fortauet og parkeringsplass, og er formet som “hus i huset”. Åpninger mellom volum innvendig er også formet som hus. Det tradisjonelle saltakshuset er en kjent og gjenkjennelig form for barna, når de tegner sitt første hus er det stort sett denne formen.

Det har vært lagt vekt på å bryte ned store volum og gi disse både form og størrelser som er i barns målestokk. Dette gir også variasjon i størrelser, kriker og kroker, både inne og ute.