Storånå

Adresse: Sandnes sentrum
Byggherre: Sandnes kommune
Prosjektet omfatter: Byrom
Areal: 6800 m2
Status: Ferdigstilt 2010
Foto/Ill.: Fortunen AS
Presseomtale:  Stavanger aftenblad

Beskrivelse: Storånå har sitt utspring i Stokkelandsvannet og renner gjennom Sandvedparken og Sandnes sentrum med utløp i Gandsfjorden. Gjennom Sandnes sentrum er Storånå lagt i kulvert. Arbeidet med å bringe Storånå fram i dagen også gjennom sentrum er påbegynt. Første etappe innebærer å rive ca 200 meter av kulverten og opparbeide attraktive kanalsider integrert i en ny urban situasjon. Granitt, tegl og tre er hovedmaterialer i prosjektet sammen med allèplanting lind og pil.